لوگوی تحصیل در اسپانیا
Spain study Top Header

قوانین اتحادیه اروپا – زندگی، اقامت و اجازه کار

  • ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
  • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹
  • 52 بازدید
  • 6 دقیقه

اغلب افرادی که قصد سفر و یا مهاجرت به اتحادیه اروپا را دارند نسبت به این منطقه اطلاعات کافی در اختیار نداشته و تنها شرایط زندگی در یکی از کشورهای این منطقه را مدنظر قرار می دهند. اتحادیه اروپا دارای قوانین خاصی است که توجه به آن ها موجب می شود افراد از مزایای اقامت در اتحادیه اروپا بهره مند شوند. قوانین خاص اتحادیه اروپا در بین تمام کشورهای این منطقه به صورت مشترک بوده و موجب ایجاد وحدت مشابهی در بین آن ها شده است.

کشورهایی که قصد الحاق به اتحادیه اروپا را دارند باید مراحلی را طی کرده و نظام حقوقی ملی و نهادهای خود را به تناسب قوانین خاص اتحادیه اروپا سازماندهی نمایند. به عنوان مثال زمانی که ده کشور اروپای مرکزی و شرقی به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند سیستم حقوقی موجود در کشور خود را تغییر داده و با قوانین خاص اتحادیه اروپا همسو کردند. مهم ترین چیزی که موجب شکل گیری اتحادیه اروپا شده انجام معاهداتی است که به وسیله کشورهای این اتحادیه تصویب شده و ملزم به اجرای آن هستند.

معاهداتی که بین کشورهای اتحادیه اروپا انجام می شود نسبت به دیگر قوانین آن کشور برتر بوده و باید به عنوان امری مهم در راس قوانین دیگر قرار بگیرد. اغلب قوانین خاص اتحادیه اروپا به عنوان معاهداتی مختلف میان کشورهایی که در اتحادیه اروپا عضویت دارند تصویب شده و توسط این کشورها به اجرا درمی آید. باتوجه به این مساله می توان گفت زمانی که مقررات یک بار به تصویب رسیده و تائید شوند دیگر مراجع قانونگذاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزامی برای تصویب مجدد آن ها نخواهند داشت.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید درنظر داشته باشند زمانی که قانونی لازم الاجرا باشد کشورهای عضو این امکان را ندارند که مقررات و قوانین درخصوص عدم اجرای آن را وضع و به تصویب برسانند. البته این امکان برای کشورهای عضو درنظر گرفته شده که قوانین و مقرراتی را وضع کرده و قوانین خاص اتحادیه اروپا را که به تصویب رسیده است تکمیل نمایند. البته این درصورتی قابل اجرا خواهد بود که هیچ تغییری در مفاد و محتوای قوانین صورت نگیرد.

در قوانین خاص اتحادیه اروپا اصول و مقررات و حداقل ها درمورد موضوعاتی خاص تعیین شده اند و کشورهایی که در اتحادیه اروپا عضویت دارند می توانند تا اندازه ای این حداقل ها را در کشور خود لازم الاجرا درنظر داشته باشند. درواقع کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند باتوجه به شرایط موجود در کشور حداقل های تصویب شده را به صورت قانونی به اجرا دربیاورند. تابه حال دستوالعمل های مختلفی به وسیله شورای اروپا صادر شده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن ها را در قوانین کشوری خود گنجانده اند.

چنانچه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دستورالعملی را اجرا نکنند کلیه افرادی که در این زمینه ضرر دیده اند می توانند دولت کشور را ملزم به جبران خسارت نمایند. البته این عمل نیز دارای شروطی است که باید به آن ها توجه داشت.
اولا: دستورالعملی که از اجرای آن خودداری شده حقوقی را برای افراد درنظر گرفته باشد.
ثانیا: حقوق تعیین شده به صورت شفاف از مفاد دستورالعمل قابلیت دریافت را داشته باشد
و در نهایت عدم اجرای دستورالعمل مزبور موجب وارد شدن خسارت و ضرر به فرد شده باشد. در این حالت افراد می توانند از دولت کشوری که موجب تضرر آن ها شده درخواست خسارت نمایند.

قوانین اتحادیه اروپا

کلیه افرادی که تصمیمات درخصوص آن ها گرفته شده باید آن را به اجرا دربیاورند. کشورهای عضو، سازمان های اتحادیه اروپا و یا اشخاص ممکن است مورد خطاب تصمیمات قرار گرفته و دستورالعمل های تصویب شده درمورد آن ها لازم الاجرا باشد. تصمیماتی که اتخاذ می شود تحت عنوان قانون معرفی شده و نهادهای صالح می توانند تصمیمات را صادر کرده و آن ها را تصویب نمایند. شورای اروپا با مشارکت کمیسیون و پارلمان در خصوص اخذ تصمیمات صالح شناخته شده و می تواند قوانین جدیدی را به تصویب برساند.

نهادهای اتحادیه اروپا و قوانین آن

اتحادیه اروپا نهادهایی دارد که به وسیله معاهدات به وجود آمده اند و این امکان را دارند که تصمیمات الزام آور را اتخاذ نمایند. این نهادها دارای نمایندگانی هستند که در تصویب قوانین خاص اتحادیه اروپا تصمیم گیری می کنند. پارلمان اروپا و شورای اروپا، کمیسیون جامع اروپا، شورا اتحادیه اروپا، دادگاه جامعه اروپا، دادگاه حسابرسی و دادگاه بدوی مهم ترین نهادهای اتحادیه اروپا به شمار می روند. در ادامه توضیحات مختصری را درخصوص هریک از این نهادهای اتحادیه اروپا عنوان خواهیم کرد.

پارلمان اروپا

پارلمان اروپا درواقع از نمایندگانی که توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتخاب شده اند تشکیل می شود. نمایندگان پارلمان اروپا در کلیه امور مربوط به نظارت سیاسی، مراحل تصویب بودجه و قانونگذاری مشارکت داشته و نظارت مستقیم دارند. دبیرخانه پارلمان اروپا در شهر لوکزامبورگ قرار دارد و کلیه شهروندان اتحادیه اروپا می توانند دادخواست خود را درخصوص مسائلی که مستقیما به آن ها ارتباط دارد به پارلمان اروپا تحویل دهند.

شورا اروپا

کلیه روسای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همراه وزرای خارجه در شورا اروپا عضویت دارند و هرساله یک یا دوبار جهت بحث در مورد مسائل سیاسی و یا استراتژی خارجی دور یکدیگر جمع شده و جلساتی را برگزار می کنند. مهم ترین وظیفه شورا اروپا هماهنگی سیاست کلی اقتصادی و پولی است.

شورا اتحادیه اروپا

کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمایندگانی را که در حد وزارت هستند انتخاب کرده و آن ها به عنوان عضو در شورا اتحادیه اروپا فعالیت دارند. هرکدام از وزرای خارجه می توانند در جلسات عمومی و وزرای دیگر نیز در جلساتی که به عرصه فعالیت آن ها مربوط است شرکت کرده و تصمیمات ویژه ای را اتخاذ می کنند. این شورا می تواند تصمیمات لازم را گرفته و به کمیسیون اروپایی نیز این اختیار را می دهد که قوانین را به اجرا دربیاورد.

کمیسیون اروپایی

در کمیسیون اروپایی حدود ۲۰ کشور عضویت دارد و درواقع نمایندگانی که در کمیسیون اروپایی عضویت دارند به گونه ای خاص انتخاب می شوند. درواقع نماینده از هرکشوری که در این کمیسیون عضویت دارد به همراه نماینده دیگری از ۵ کشور بزرگتر انتخاب خواهند شد. هریک از اعضا کمیسیون وارد وزارتی می شوند که آن ها را مسئول بخش ویژه ای سیاست گذاری می-کند.

دادگاه جامعه اروپایی

در دادگاه جامعه اروپایی ۱۵ قاضی عضویت دارند که حقوق اتحادیه اروپا را تفسیر و به کار می گیرد و ۹ وکیل نیز مسئولیت یاری کردن آن ها را دارند. پرونده هایی که از اهمیت کمی برخوردار هستند در یکی از شعبات و پرونده هایی که اهمیت بیشتری دارند در جلسات عمومی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

دادگاه بدوی

دادگاه بدوی این اختیار را دارد که به دعاوی شهروندان اتحادیه اروپا رسیدگی نماید و از سوی دادگاه جامعه اروپایی و شورا تشکیل شده است.

دادگاه حسابرسی

در دادگاه حسابرسی نیز ۱۵ کشور عضویت دارند و از هریک از دولت ها تنها یک نماینده در این دادگاه حضور دارد. کلیه اعضای دادگاه حسابرسی توسط شورا و پارلمان منصوب شده و در بخش های اقتصادی ویژه ای که در ارتباط با حساب های اتحادیه اروپا هستند فعالیت خود را آغاز می کنند.

اگر نمی دانید از کجا باید شروع کنید می توانید با ما تماس بگیرید یا اینکه فرم ارزیابی رایگان ما را پر کنید فرم ارزیابی رایگان

به اشتراک گذاری این مطلب
نظرات
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره رایگان
02145131